Solar Monkey garandeert opbrengst zonnestroom

In: Technisch Weekblad 11 maart 2016

Het moet een mooie bekroning van je studie aan de TU Delft zijn: dat je afstudeeronderzoek gaat leiden tot de oprichting van een bedrijf. In dit geval gaat het om het in Delft gevestigde Solar Monkey, gespecialiseerd in software voor zonnepanelen. ‘Mels van Hoolwerff studeerde anderhalf jaar geleden af aan de masteropleiding Duurzame Energie, waar hij zich concentreerde op een rekenmodule waarmee je de opbrengsten van zonnepanelen nauwkeurig kunt bepalen,’ vertelt Jan Pieter Versluijs, die dezelfde opleiding als Van Hoolwerff volgde. Samen zijn ze oprichter en directeur van Solar Monkey. ‘Er bestonden op dat moment wel meerdere rekenmodules, maar die bleken in de praktijk niet erg betrouwbaar, vooral omdat ze zaken als de schaduwvorming op de zonnepanelen niet exact registreren. Het model van Van Hoolwerff houdt wel rekening met dit soort verschijnselen, terwijl het model ook rekening houdt met de verschillende soorten zonnecellen, zoals dunne film zonnecellen en poly- en monokristallijn zonnecellen, die op de markt verkrijgbaar zijn.
Ook het feit dat de invalshoek van de zon in de loop van het jaar verandert komt in het model tot uiting.’ Om de gewenste nauwkeurigheid te halen, moest Van Hoolwerff van elke potentieel gebouw te weten komen, welke obstakels er in de naaste omgeving aanwezig waren. En dat betekende in alle gevallen: op de betreffende locatie de situatie met een 360 graden fotocamera vastleggen. ‘Om de software over de prestaties van zonnepanelen te kunnen ontwikkelen, hoeven we inmiddels niet meer af te reizen naar de betreffende locaties, we maken nu gebruik van meteorologische modellen en van LiDAR 3D kaartmateriaal,’ verduidelijkt Versluijs. ‘Zo weten we precies hoe de omgeving eruit ziet, waar de obstakels en de begroeiing zich bevinden. De nauwkeurigheid is zo hoog, dat we het aandurven om in samenwerking met installateurs de opbrengst van de zonnepanelen te garanderen. Als de opbrengst in de praktijk lager is dan onze voorspelling vergoeden we het verschil aan de consument. Hiervoor hebben Solar Money en de betrokken installatiebedrijven Stichting Zonnegarant opgericht om de gegeven garanties te waarborgen.’
De ontwikkeling van het bedrijf is stapsgewijs verlopen. In het begin was de uitdaging om de opbrengstberekening zo nauwkeurig mogelijk te doen. Daarna speelde de vraag wat het beste businessmodel zou zijn. ‘Al gauw kwamen we er achter dat we ons niet direct op de consumentenmarkt zouden moeten richten, omdat we dan zouden moeten concurreren met circa 1.200 installateurs,’ aldus Versluijs. ‘Vandaar dat we de keuze lieten vallen op samenwerking met een select aantal installatiebedrijven. Sinds mei verleden jaar zijn we als eerste een vaste samenwerking aangegaan met een installatiebedrijf. Nu zijn we op zoek naar meer partners, in totaal willen we naar 15-20 partners in Nederland.’  Een groot stimulans bleek ook de deelname aan het YES!Delft Incubatieprogramma: ‘Er bevinden zich in de naaste omgeving zo’n 80 technische start-up bedrijven, wat één groot klankbord oplevert,’ aldus Versluijs. ‘Daarnaast zitten er talrijke bedrijven die voor weinig geld juridisch of financieel advies willen geven. Wat dat betreft is Yes!Delft van onschatbare betekenis gebleken!’

Wie: Mels van Hoolwerff en Jan Pieter Versluijs
Wat: Solar Monkey
Waar: Delft
www: solarmonkey.nl