Boekrecensies

Meer dan 80 boekrecensies, die ten dele eerder zijn verschenen in vakbladen, zijn nu gebundeld in de website Bazarow. Onderwerpen onder meer: (duurzame) techniek, fietsen, wandelen en architectuur. En de lijst breidt zich uit!

Zie: https://bazarow.com/recensent/knoppers-rijkert/