De siddermens

Wie zou er niet altijd en overal over elektriciteit willen beschikken? Of je nu thuis bent of je wandelt in de duinen, of je nu in je auto rijdt of je vaart in je zeilboot, altijd komt stroom goed van pas! Al was het maar voor je kunstnier, je jas met elektrische verwarming, je stappenteller of, we waren het bijna vergeten: je smartphone!
Een groot nadeel van al die draagbare elektronische apparaten is dat ze op batterijen werken, die een zeer beperkte werkingsduur hebben. Bovendien bevatten ze veel schadelijke stoffen, zoals cadmium, lood en kwik.
Zou het niet een heel aantrekkelijke oplossing zijn als je zelf elektriciteit zou kunnen maken? Ongeveer zoals de sidderaal dat doet, die met de elektrische cellen in het lichaam stroom kan produceren?
Het boek De Siddermens laat zien op welke manieren mensen op een comfortabele manier energie zouden kunnen opwekken. Bijvoorbeeld door de warmte van het lichaam te benutten, door de bewegingen van je vingers of je benen te gebruiken of door zelfs je hart hiervoor in te zetten.
Hoewel veel van deze technieken het experimentele stadium nog niet ontgroeid zijn, zal het niet lang meer duren of de eerste bruikbare menselijke generatoren zullen op de markt verschijnen. Schoenen die tijdens het lopen elektriciteit kunnen produceren, bijvoorbeeld, of kledingstukken die de lichaamswarmte omzetten in elektrische stroom. Daarnaast zijn er binnen een afzienbare periode nieuwe grensverleggende ontwikkelingen op dit terrein te verwachten. Dit alles zal ertoe leiden dat er een nieuw soort mens zal ontstaan: de siddermens!

De Siddermens verscheen in 2018 bij uitgeverij TechWatch. Het boek (132 pag.) is (zonder verzendkosten) te bestellen door € 14,95 € 11,00 over te maken op ING rekening NL82 INGB 0004114157 t.n.v. Rijkert Knoppers te ’s Hertogenbosch. Vermeld s.v.p. naam en adres en : Siddermens.