Rijden onder Spanning

Waarheen met de elektrische auto?

SIEMES BOEK RIJDEN ONDER SPANNING_LRSteeds meer mensen kiezen voor elektrisch rijden. Op dit moment rijden er ruim 1800 volledig elektrische auto’s in Nederland, volgens overheidsplannen moet dit aantal uitlopen tot 200.000 in het jaar 2020. Er zijn daarnaast minstens 3500 laadpalen geïnstalleerd die voor de benodigde stroom zorgen, stelt Stichting e-Laad, terwijl een recent rapport van het ministerie van Economische Zaken meldt dat er al 200 bedrijven actief zijn op het gebied van elektrisch rijden. Illustratief in dit verband is verder, dat bijna alle grote autofabrikanten zich hebben toegelegd op het ontwikkelen van een elektrisch aangedreven auto. Kortom: de elektrische auto staat bij veel nationale en internationale partijen hoog op de agenda!

Door: Rijkert Knoppers
Boek: 176 pagina’s, geïllustreerd, uitgeverij Martijn Siemes, 2013

Bestellen:

Nu: € 9,50 ipv € 24,95!
Maak het bedrag over op ING rekening
NL82 INGB 0004114157 t.n.v. R. Knoppers, 

o.v.v. uw naam en adres. 
Géén verzendkosten.

____________________________________________________________________

Een introductie
Steeds meer mensen kiezen voor elektrisch rijden. Op dit moment rijden er ruim 1800 volledig elektrische auto’s in Nederland, volgens overheidsplannen moet dit aantal uitlopen tot 200.000 in het jaar 2020. Er zijn daarnaast minstens 3500 laadpalen geïnstalleerd die voor de benodigde stroom zorgen, stelt Stichting e-Laad, terwijl een recent rapport van het ministerie van Economische Zaken meldt dat er al 200 bedrijven actief zijn op het gebied van elektrisch rijden. Illustratief in dit verband is verder, dat bijna alle grote autofabrikanten zich hebben toegelegd op het ontwikkelen van een elektrisch aangedreven auto. Kortom: de elektrische auto staat bij veel nationale en internationale partijen hoog op de agenda!

Dat is niet voor niets. Een belangrijk voordeel van elektrische voertuigen is dat deze geen schadelijke stoffen uitstoten, terwijl bij gebruik van hernieuwbare energiebronnen het autorijden volledig duurzaam zou kunnen gebeuren. Bovendien maakt een elektrisch aangedreven voertuig een efficiënter gebruik van de beschikbare energie. Toch kent elektrisch rijden de nodige beperkingen, met name wanneer het gaat om zogeheten accuauto’s, die momenteel vooral in gebruik zijn. Zo is bij de meeste modellen elektrische auto’s de actieradius nog gering, terwijl het opladen van de accu’s vele uren in beslag kan nemen. 

Deze bezwaren lijken slechts een tijdelijke onvolkomenheid te zijn. Accu’s presteren steeds beter, de verwachting is dat de elektrische auto binnen afzienbare tijd op een acculading zeker 300 tot 400 km zal kunnen afleggen. Het opladen van de accu’s kan ook al veel sneller gebeuren dan enkele jaren geleden, onder meer dankzij de opkomst van snellaadstations. 

Het boek Rijden onder spanning, waarheen met de elektrische auto geeft een gedetailleerd beeld van deze technologische ontwikkelingen. Diverse nieuwe modellen accu’s komen uitgebreid aan de orde, net zoals dat er diverse oplossingen aan bod komen om de oplaadtijd van de accu’s te beperken. Ook de veiligheid van de elektrische auto komt uitgebreid aan bod. Het gaat hierbij niet alleen om de aanwezigheid van de elektrische componenten in de auto en hoe het brandweerpersoneel daar mee om moet gaan in het geval van een incident. Ook het punt dat elektrische auto’s zo stil rijden is een belangrijk aspect. Geluidsarm rijden is enerzijds een voordeel, zeker binnen de stedelijke omgeving, maar daar staat tegenover dat volgens sommige verkeersdeskundigen de elektrische aandrijving wel eens tot meer ongelukken zou kunnen leiden, bijvoorbeeld doordat fietsers of voetgangers de elektrische voertuigen niet horen aankomen. Het gebruik van kunstmatig opgewekte (motor)geluiden zou oplossing kunnen zijn, maar het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Rijden onder spanning laat zien, dat er naast de accuauto ook een andere manier van elektrische rijden is die op de langere termijn veel perspectief zou kunnen bieden. Het gaat om de waterstofauto, ook wel brandstofcelauto genoemd. Deze hoeft geen elektriciteit in de accu op te slaan, want dankzij de aanwezige brandstofcel is het mogelijk om met behulp van waterstof aan boord stroom te produceren. Hiervoor is dus het regelmatig tanken van waterstof noodzakelijk, maar dat kan aanzienlijk veel sneller gebeuren dan het volladen van accu’s met elektrische stroom. 

In het boek komt naar voren dat beide technieken hun specifieke voordelen hebben. Het is daarbij niet ondenkbaar dat de elektrische auto van de toekomst het beste van beide werelden zal combineren: het gebruiken van de accu ligt bijvoorbeeld voor de hand als er een elektrische infrastructuur aanwezig is, het benutten van waterstof kan van belang zijn voor het afleggen van lange afstanden, als een grote actieradius belangrijk is.

Rijden onder spanning, met een voorwoord van Ton Rombouts, voorzitter van Stichting e-Laad, is het eerste Nederlandstalige boek op het gebied van de elektrische auto dat een zeer diepgravend en genuanceerd beeld schetst van de kansen en belemmeringen van elektrisch rijden. Hierbij ziet de auteur met name voor de gemeenten een belangrijke rol weggelegd. Door het plaatsen van oplaadpalen te stimuleren, bijvoorbeeld, of door gunstig gelegen parkeerplaatsen voor elektrische auto’s te realiseren. De autofabrikanten zijn al lang op de goede weg doordat zij zich al geruime tijd toeleggen op het ontwikkelen van kwalitatief goede, duurzame voertuigen. Het wachten is vooral op de automobilisten, die bereid moeten zijn om een nieuwe manier van autorijden aan te leren. Maar de voordelen van elektrisch rijden zijn groot, niet alleen voor het milieu maar ook omdat het een betrouwbare en comfortabele manier van autorijden betekent. Als alle partijen hun best doen, staat niets meer een succesvolle introductie van de elektrische auto in de weg!